HELLEMALERIENE I ESPEDALEN:

Fra Kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune 16.10.2018
Hellemalerier fra steinalder funnet i Espedalen, 6000 – 4000 år gamle - Sensasjonell oppdagelse i Espedalen, Oppland

HELLEMALERIENE I ESPEDALEN

Det er funnet hellemalerier ved Espedalsvatnet. Det er malt bilder av minst fem elger, en bjørn og en menneskelignende figur på en bratt fjellside rett ned i vannet. Maleriene er mellom 6000 og 4000 år gamle, og har mest sannsynlig blitt laget en gang på slutten av steinalderen, i yngre steinalder.

Hvem oppdaget hellemaleriene

Maleriene ble oppdaget av Tore Thallaug under en kanotur den 29. august 2009. Han tok et bilde og hørte med de lokale om de kjente til dette. Ingen var kjent med det. Thallaug slo seg til ro med det. På sensommeren i år fant han frem bildet på nytt og sendte det til arkeologer i Oppland fylkeskommune med spørsmål om det virkelig kunne være hellemaleri. Arkeologer fra Oppland fylkeskommune reiste for å se på maleriene rett etter at vi ble kjent med opplysningene. Det ble da bekreftet at maleriene er autentiske/ekte. Vi har også hatt en befaring sammen med arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo.

Hvor gamle er hellemaleriene i Espedalen

Hellemalerier er vanskelig å datere. Forskning viser at hellemaleriene kan knyttes til en fangstkultur mot slutten av yngre steinalder (4000 – 1800 f. Kr). Mest sannsynlig er derfor hellemaleriene i Espedalen om lag 6 – 4000 år gamle.

Malerier av elg, menneske og bjørn

Det er bilde av fem elger, en menneskelignende figur og en bjørn. Vi ser enkelte flekker av maling på en del av berget som er forvitret, så det har vært flere bilder her. Flaten bildene av elg og bjørn er malt på er om lag 1 x 1 meter. Menneskefiguren er ca. en meter unna hovedfeltet.

Lokaliteten midt i elgjegernes matfat

Området mellom Murudalen og Gausdal vestfjell har vært et mateldorado for elgjegere gjennom mange tusen år. Det er nettopp midt i de dette «Elglandet» hellemaleriene ligger. Langs Espedalsvannet, sydvendt med utsyn mot området hvor elgen går på sine vandringer vår og høst.


glittersjå2018-1.jpg

GLITTERSJÅ HAR FÅTT FLERE NYE MEDLEMMER I ELGSTAMMEN!

15. juni 2018 fødte Idun to velskapte kalver. Først kom oksekalven Prinsen til verden kl. 05.45. Så kom kukalven Juni like etter.

Idun oppfostrer Prinsen selv, sammen med Hege nede i hegnet, som melker en spene som Juni får på flaske og den andre spenen drikker Prinsen av. Oppe på tunet i den lille elgkalvstallen oppdrar vi lille Juni sammen med alt folket på gården, hundene og etter hvert de besøkende. Slik får vi et ekstra spesielt, tett og nært forhold til hverandre, som vil vare livet ut. Når Juni i sin tid får kalver kan vi da oppdra og prege de kalvene sammen med Idun ute i hegnet.

Se gjerne på videoen her av selve fødselen til vesle Juni på Glittersjå sin Facebookside her

2018:  SKÅBU FJELLHOTELL

har kommet med som nytt medlem i bedriftsnettverket - og vi har dermed fått et punkt til på den strekningen vi har definert som Elgland.

Foto: Helge Nordskar

2017:
GLITTERSJÅ HAR FÅTT NYE MEDLEMMER I ELGSTAMMEN

Vårens mange dyrefødsler i 2017 på Glittersjå toppet seg med Frøya som fødte en stor elgokse og Idun som overraskende fødte en liten elgku nede i skogen!

Her ser du Idun med sin lille prinsesse.

 

Foto: Helge Nordskar

GLITTERSJÅ HAR ÅPEN GÅRD DEN 19.JUNI 2017

Mandag 19.juni kl 11.00 åpner vi Glittersjå Fjellgård for store og små. Vi har fått på plass nye aktiviteter og jobbet med å utvide vårt tilbud fra i fjor. Nye dyr har funnet sin vei til Glittersjå og den store Elgoksen vår “Kongen”, blir pappa for første gang!

Kom og besøk oss fra 19.juni til 3.september i år.
Vi holder åpent hver dag fra kl 11.00 til 17.00

Hilsen Hege og Helge


Foto: Sjur Sande

VÅRTELLINGEN 2017 er klar

Det er telt ut 574 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2017. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen - Snubblia - Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre.