FJELLBYGDA SKÅBU

Norges høyestliggende helårsbebodde bygdesamfunn 870 moh. Bygda har etter all sannsynlighet fått sitt navn etter den norrøne jaktgudinnen Skade (Skadir). Jakt, fangst og fiske setter sitt preg på bygda i dag som i tidligere tider.

Her i dette området var det arkeologer gjennom fire år (2013-2016) gjennomførte arkeologiske undersøkelser i Vinstravassdraget.
Norsk Maritimt Museum konsentrerte sin del rundt temaet ferdsel og bruk av båt. Kulturhistorisk museum og Oppland fylkeskommune samarbeidet om temaet knyttet til jakt og fangst av storvilt.

Dateringene fra funn ved Olstappen gav oppsiktsvekkende resultater: tre prøver er datert til ca. 6500 f.Kr (ca. 7700 BP), mens den eldste dateringen er til ca. 8000 f.Kr. (ca. 8854 BP). Dette er så vidt vi vet de absolutt eldste dateringene knyttet til elgfangst i Norge!

Foto i heading; Sjur Sande

 

Foto: Ian Brodie

Foto: Grethe Gillebo - fra utgravingene ved Olstappen i Skåbu