HELVETE &  DALBAKKEN FJELLGARD

Jettegrytene i Helvete er noe av det villeste du kan oppleve i norsk natur. Her kan du se hvordan naturkreftene har arbeidet og formet selve grunnfjellet. 

Jettegrytene ble dannet på slutten av siste istid ved at vann og stein fra issmeltingen roterte i fjellet og lagde store jettegryten, flere over 40 meter dype og 20-30 meter brede.

På Dalbakken Fjellgard kan barn og voksne få nærkontakt med våre mange husdyrarter. I nærområdet til Helvete er det rik flora.

Foto i heading: Ian Brodie (c)

Foto (c): Ian Brodie

 

KONTAKT:

Helvete
Espedalsvegen 656
2658 ESPEDALEN
NORWAY

Tel: +47 959 45735

opplev@helvete.info