Velkommen inn i elgens rike!

- og la oss ta deg med på en reise gjennom et område hvor et av Europas største og mest unike elgtrekk tar sted hvert eneste år. Elgland strekker seg fra Kittilbu Utmarksmuseum i sør gjennom Espedalen og Skåbu inn til Glittersjå i Murudalen.

Gjennom bedriftsnettverket Elgland ønsker vi å tilby deg gode opplevelser knyttet opp mot dette området - der du kan komme i tett kontakt med naturen og menneskene som bor her - og kanskje lære litt om elgen og menneskets utnyttelse av den gjennom tidene.
Foto i heading: Ian Brodie

 

Foto: Tori Virik Nøvik   -  Skåbu

Foto: Sam Hughes- som er arkitekten bak Elgtårnet i Espedalen